Infúzní terapie vysokými dávkami vitamínu C

Znovu obnovená metoda podávání vysokých dávek vitamínu C nitrožilně.

Rizikovým faktorem vzniku mnoha chronických onemocnění je oxidativní stres. V této souvislosti se objevily nové informace o účinku vysokých dávek vitamínu C v prevenci i léčbě onemocnění spojených s oxitadivním stresem.

Na vzniku mnoha chorob se podílí chronický zánět. K chronifikaci zánětu přispívá oxidativní stres, který se rozvíjí v situaci, kdy je v organizmu přebytek reaktivních sloučenin kyslíku(volných kyslíkových radikálů). Tyto se v organizmu mohou tvořit jak ze zevních příčin (např. působením těžkých kovů v životním prostředí, působením některých léků apod.), tak z příčin vnitřních — jako produkty buněčného metabolizmu. Při oxidativním stresu přebytek volných radikálů způsobuje závažné poškození tkání a přispívají k vzniku chronických chorob, např. aterosklerózy, cukrovky, revmatoidní artritidy, alergií, kardiovaskulárních a urogenitálních onemocnění, chronických infekčních onemocnění, psychických onemocnění, ale i onkologických onemocnění.

K odstraňování reaktivních sloučenin kyslíku slouží antioxidanty. Vitamín C  je univerzálním antioxidantem.

Důležitou roli v efektu jeho účinku hraje jeho farmakokinetika. Po podání tablet lze dosáhnout jen omezeného vzestupu hladiny v krvi.Limitujícím faktorem je vstřebávání vitamínu C ze střeva, které je omezené. Např. u dávky 200 mg se vstřebá 100% dávky, ale z dávky 1 g již jen 50%. Při oxidativním stresu lze dosáhnout terapeutického úspěchu jen při podstatně vyšší hladinách v krvi, které lze dosáhnout jedině nitrožilním podáním v infúzi.

Účinek vyšších dávek vitamínu C je závislý na dávce.  U neonkologických onemocnění se používají dávky 0,1-0,6 g/kg tělesné hmotnosti 1-3x týdně  po dobu 1-3 měsíců. Preventivně lze podávat 1 infúzi týdně jeden měsíc, případně 1-2x ročně (časné jaro a podzim).

Nejvyšších dávek se užívá u onkologických onemocnění.

Dávkovací schémata

První schéma

0,1g/kg tělesné hmotnosti 1x týdně — imunomodulační účinek - tj. obvykle 7,5 g (1 infúzní lahvička)

Očekávaný efekt: Zvýšení kvality života onkologického pacienta, snížení toxicity chemoterapeutik hlavně v oblasti imunitních buněk, zvýšená protiinfekční ochrana vůči bakteriím, virům, plísním, parazitům. Platí také prop neonkologická onemocnení.

Druhé schéma

0,2-0,6 g/kg tělesné hmotnosti 2 x týdně — protizánětlivý účinek — tj. obvykle 7,5-15g (1-2 infúzní lahvičky)

Očekávaný efekt: Zvýšení kvality života, snížení toxicity chemoterapie, podpora účinnosti chemoterapie, prevence metastáz, prodloužení doby zastavení choroby, prodloužení doby do propuknutí progrese nádoru, cytostatický účinek na nádorové buňky = zastavení růstu nádor. buněk. Protizánětlivý efekt u neonkologických onemocnení

Ceny

pro dávkovací schémata I. a II. platné od 1. 10. 2018 pro přípravek INJEKTOPAS

7,5 g (podává se 1-2x týdně , obvykle 4 dávky, může být více dávek)
700 Kč

15 g (dávkování podobné jako u 7,5  g dávky) = 2 lahvičky
1150 Kč

Aplikace do intravenózního portu + 100 Kč

© 2012–2018 MUDr. Ladislav Fildán. All rights reserved. Všechna práva vyhrazena | Designed by dwgd.cz | Powered by Alff